הקשר בין מושגי זמן למושגי מרחב

אחת הדרכים להתמודד עם מושגים מופשטים , אשר אי-אפשר לתפוס באמצעות החושים באופן ישיר , היא לייצג אותם באופן מטפורי באמצעות תחום שבו יש לאנשים ניסיון עשיר . לדוגמה : אהבה היא כוח , או טיעון הוא בניין Lakoff &) . ( Johnson , 1980 זמן הוא מושג מופשט , וביחס אליו קיימות שתי מטפורות מרכזיות בתרבות המערבית : ( א ) הזמן כתנועה של הפרט קדימה במרחב - מן העבר אל העתיד . ביטויים המשקפים את המטפורה הזו בעברית הם : " אנחנו מתקרבים לתקופת החגים , " " השארנו את העבר מאחור , " " אנחנו מתקדמים לעתיד טוב יותר" . ( Gentner , Imai & Boroditzky , 2002 ) ( ב ) הזמן כישות הנעה קדימה במרחב - הזמן נע , ו"חולף" על פנינו . ביטויים המשקפים את המטפורה הזו הם למשל : " תקופת החגים מתקרבת במהירות" " יום רודף יום , " " יום יבוא . " שתי המטפורות קיימות זו לצד זו , ובשתיהן ההתייחסות היא אל הזמן כאל ממד אחד במרחב : " ארוך" לעומת " קצר" ( הצגה " ארוכה , " הפסקה " קצרה , ( " " קרוב" לעומת " רחוק" ( בשעה ה"קרובה , " העבר ה"רחוק , ( " " לפני" לעומת " אחרי" " ) לפני 20 שנה , " "אחרי המלחמה . ( Gruber , 1965 ; Jackendoff , 1983 ...  אל הספר
מכון מופ"ת