תמונה ‭:9‬ הדרך מן הגן אל ביתו של אחד הילדים | נקודות העצירה מסומנות בכחול. בכל נקודה רשום מספר המפנה אל הפתקית המתארת אותה. <sup>9</sup>