פעילויות עם סטודנטים

הפעילויות המובאות להלן נבנו בהתאמה לעניין המרכזי המוצג בסעיף - " מפות ככלי לייצוג מרחבי . " המטרה היא להבהיר לסטודנטים את המאפיינים הייחודיים למפות כייצוגים של המרחב . שלוש הפעילויות האחרונות בסדרה שלהלן מזמנות התנסות בבחירה בין אפשרויות ייצוג שונות שמפות מציעות , ובכך מבהירות את השיקולים אשר מנחים את הבחירה ביניהן . . 1 השוואה בין מפה לתמונה : מאפייני המפה מומלץ לבקש מהסטודנטים להביט באינטרנט בייצוג של מקום נבחר ( לדוגמה : שוק , מתנ"ס או פארק ) באמצעות תצלום מהאוויר , מפה או שילוב של שניהם , ולסכם בכתב או בעל-פה , באילו הזדמנויות יבחרו להשתמש בכל אחד מהייצוגים . כדאי לסכם בטבלה את הקריטריונים שיעלו בדיון הכיתתי . . 2 האם "טוב מראה עיניים - " ? מפה מול תיאור מילולי בפעילות זאת מחזיק אחד המשתתפים במפה ( כך שגב המפה מופנה אל שאר הכיתה ) ומתאר באופן מילולי את המקום שהיא מייצגת . הסטודנטים ינסו לצייר מפה של אותו מקום על פי התיאור המילולי . האם הסטודנטים הצליחו לשחזר את המפה המתוארת ? אילו פרטים מאלה המופיעים במפה לא נכללו בתיאור המילולי ? מהן נקודות הדמיון והשוני בין תיאור מילולי למפה ? של...  אל הספר
מכון מופ"ת