תמונה ‭:8‬ הדרך מהגן לספרייה | התמונה צוירה על ידי ילד בשם אביאל הלומד בגן חובה.