תמונה ‭:7‬ הדרך מהגן למכולת | התמונה צוירה על ידי ילד בשם מאיר הלומד בגן טרום-חובה.