ציור מפות

בניגוד לקריאת מפות ולשימוש בהן , ציור מפות על ידי ילדים כמעט שלא נחקר עד כה . ( Anderson , 1996 ; Michaelidou , Filippakopoulou & Nakos , 2007 ) בליידס וספנסר ( Blades & Spencer , 1994 ) טוענים שבגיל 6-4 שנים ציור מפות הוא מטלה קשה יחסית להבנת מפות . אומק מצאה שהוא מעורר קשיים גם בגיל בית הספר היסודי . ( Umek , 2003 ) ציור מפות מבטא את האופן שבו המרחב מומשג על ידי הפרט , והוא מושפע מן המטרה שלשמה המפה משורטטת . בפרויקט שנערך בשנת , 2008 קבוצה של גננות בגני חובה בירושלים ביקשה מילדי הגנים לשרטט את תכנית הבית שלהם . נמצא , כי חלק מהשרטוטים שהילדים הפיקו הציגו מסלול של ביקור בבית - מדלת הכניסה דרך כל אחד מהחדרים (; route" description )" ואילו בחלק אחר של השרטוטים הילדים ייצגו תחילה את הצורה הכללית של הבית באמצעות קו מתאר , ובתוכו הם מיקמו ייצוגים של החדרים השונים . ( survey" description )" במסגרת פעילות שנערכה בשנת 2009 בגן טרום-חובה ובגן חובה בירושלים , הילדים התבקשו לצייר את הדרך ( route" description )" מן הגן אל המכולת או אל הספרייה . תמונה 7 להלן מתארת את הדרך למכולת - מפה שצייר ילד ב...  אל הספר
מכון מופ"ת