הקשרים שבין המפה, העולם והפרט

עד כה ביררנו את האופן שבו אובייקטים במפה מייצגים אובייקטים בעולם . עתה נעבור לבירור הקשר שבין המרחב במפה לבין המרחב במציאות , כפי שהוא נתפס על ידי הפרט . לטענתם של אוטל ושותפיו Uttal , Gentner , Liu & Lewis , ) ( 2008 ההבנה של הקשר שבין היחסים המרחביים במציאות לבין היחסים המרחביים בטקסט המייצג , מתפתחת מאוחר יותר מאשר ההבנה של הקשר שבין האובייקטים במציאות לבין האובייקטים בטקסט המייצג . רוב המחקר שנערך בילדים בתחום הבנת הקשר שבין המרחב במפה לבין המרחב במציאות , עסק במרחבים מצומצמים , סביבה"ב הקרובה "לגוף . ( Wiegland , 2006 )  אל הספר
מכון מופ"ת