מפות ככלים לייצוג מרחבי

מפות הן כלים לייצוג סמלי של המרחב באמצעות המרחב . להלן נעמוד על כמה מהמאפיינים החשובים ביותר של מפות , כמודלים אנלוגיים המאפשרים תיעוד והבנייה של מידע מרחבי . . 1 מפות מאפשרות תפיסה של מרחבים גדולים ומורכבים במבט אינטגרטיבי אחד . מפות מסוימות מייצגות מרחבים שאדם אינו יכול לתפוס בפועל מפאת גודלם , והופכות את הבלתי נתפס לנתפס ומובן . ( Davies & Uttal , 2007 ) . 2 מפות מספקות מידע זמני-בו על אתרים מרובים ועל היחסים המרחביים שביניהם . בחלק מן המפות אפשר ללמוד על הגודל , הצורה או המיקום של האתרים המיוצגים בהן , למדוד את המרחקים והזוויות שביניהם , ללמוד על הדרכים המקשרות בין האתרים ולהשוות בין דרכים ואתרים שונים . . 3 מפות הן מודלים סמליים , ועל כן הן מציגות מידע באופן סלקטיבי ומושכל . אופן הטיפול במידע נועד לשרת את השימושים הספציפיים שלמענם הן נוצרו . מפות , ככל אמצעי לייצוג של המציאות , מחייבות בחירה מושכלת בפרטים המיוצגים , על חשבונם של פרטים אחרים . לדוגמה : מפות תיירות מציגות בהבלטה בניינים שיש בהם עניין לתיירים ( כגון : מוזיאונים , מוסדות שלטון ומבני דת ) ומעלימות את שאר הבניינים . מפו...  אל הספר
מכון מופ"ת