טיפוח השפה הדבורה ומיומנויות מטא-לשוניות

בפרק " ציורים ואיורים" ( בסעיף איורים , תמונה ( 6 הבאנו דוגמה לדף ממילון הגן שבו נעשה שימוש באיור ובצלמית כדי להבהיר את המושג " איש דברים . " צלמיות יכולות , אם כן , לשמש כלי שמסייע לזכירה של מילים ממשלב גבוה . המללה של רגשות היא משימה קשה , משום שרגשות אינם נראים לעין . אפשר להשתמש בצלמיות כדי לעזור לילדים לציין את הרגשות שחוו במהלך היום בגן . לדוגמה , הילדים יכולים לסמן באמצעות צלמית על גבי לוח הפעילות היומי , את פרק הזמן שבו חוו תחושה מסוימת - תחושה נעימה כגון : שביעות רצון , הנאה אסתטית או ידידות ( ראו תמונות (; ו-33 , 4 או תחושה בלתי נעימה כגון : אכזבה , בדידות ( ראו תמונה (; 34 או תחושת געגוע ( ראו תמונה . ( 35 באופן דומה , הילדים יכולים לתאר את תחושותיהם ביחס לאתרים שבהם ביקרו , ספרים שקראו , תכניות טלוויזיה שבהן צפו ועוד . תהליכי העיצוב , הבחירה והשיום של הצלמיות מזמנים התבוננות רפלקטיבית ודיון בעולם הרגשי , וכתוצאה מכך עשויה להתפתח גם המודעות הרגשית Denham , 1986 ; Dunn , Brown &) Beardsall , 1991 ; Garner , Jones , Gaddy & Rennie , 1997 ; LaBounty , ( Wellman , Olson , Lagatt...  אל הספר
מכון מופ"ת