תמונה ‭:31‬ סבלנות | סבלנות מיוצגת על ידי מחוה של שלוש אצבעות.