תמונה ‭'ג :28‬יראפה | הצוואר של הג'יראפה מייצג סיפור ארוך.