תמונה ‭:26‬ סבלנות | ילדה יושבת ומחכה לאמה ליד המחשב בזמן שהאם, האוחזת במחבת, מטגנת.