תמונה ‭/24‬א: דיסק ופה כצלמיות המייצגות את חוג המוזיקה בימי שלישי וחמישי