ייצוג ישיר

הייצוג הפשוט ביותר הוא ייצוג ריאליסטי של חפצים Gattis , 2001 ; Jolley , ) . ( 2009 ילדים מזהים תמונות כייצוג של חפצים כבר בגיל שנה וחצי Preissler ) . &( Carey , 2004 בגיל שלוש שנים ילדים יכולים להכין רשימת קניות באמצעות צלמיות ריאליסטיות המייצגות את המוצרים שיש לקנות באופן ישיר Klein , ) . ( Teubal & Ninio , 2009 השימוש בסוגה " רשימת "קניות נפוץ מאוד . תמונה 22 להלן היא רשימת פריטים שיש לקנות למסיבת יום הולדת שנערכה על ידי ילד בגן חובה . בגיל ארבע שנים , ילדים יכולים להבין גם צלמיות סכמתיות ולהשתמש בהן . בפעילות שנערכה בגנים בירושלים , קיבלו הילדים דף עם צלמיות סכמתיות המתארות פעילויות ספורטיביות מגוונות והתבקשו לפרש את הצלמיות . הילדים זיהו חלק ניכר מהפעילויות שבדף שהיו מוכרות להם ( כגון שחייה ורכיבה על אופניים ) וסיפקו פרשנויות משלהם לצלמיות שלא זוהו על ידם . לאחר מכן הם שילבו צלמיות שנבחרו על ידם בלוח השבועי כדי לייצג פעילויות שהם היו מעוניינים לבצע בימים שונים ( ראו תמונה 23 להלן . ( דוגמה זו ממחישה את החשיבות שיש לידע קודם בהבנת הכוונה התקשורתית של 11 הפעילות נערכה בגן טרום-חובה ש...  אל הספר
מכון מופ"ת