צלמיות ברורות ומובנות (apprehension)

בולטות ומורכבות - כפי שהוסבר לעיל , התפיסה של צלמיות היא אופטימלית , אם וכאשר כל קווי המתאר שלמים ומנוגדים לרקע , והיחידות המרכיבות את הצלמיות הן צורות פשוטות ומוכרות . ( Winn , 1993 ) יש להפריד בין צלמיות שונות , ובינן לבין הרקע , ולהציב אותן במקום בולט Davies , Haines , Norris ) . &( Wilson , 1998 בהקשרים שבהם נדרשת תגובה מהירה בתנאי צפייה קשים ( למשל : בכביש מהיר , שבו נוהגים אנשים מתרבויות שונות , לעתים במצבי ראות וערנות ירודים ובמהירות גבוהה ) - יש לעצב צלמיות פשוטות , בולטות מבחינה תפיסתית , ולהשתמש באותן צלמיות באופן נרחב ואחיד McDougall , Tyrer ) . &( Folkard , 2006 לעומת זאת , בהקשרים שבהם יש זמן לעיין בצלמיות , אפשר להשתמש בצלמיות מורכבות יותר ( ראו תמונה 5 לעיל . ( דרגת הריאליזם - התשובה לשאלה מהי מידת הריאליזם הנחוצה על מנת שהצלמיות ( או רכיביהן ) יזוהו במהירות ובדייקנות - תלויה בהקשר . ככל שהצלמיות עצמן וההקשר שבו נעשה בהן שימוש מוכרים יותר לנמענים , כך הצורך בייצוג ריאליסטי יורד . לעומת זאת , כאשר הנמענים אינם מכירים את הצלמיות , קיים חשש שהם לא יזהו את המסומנים ועל כן עו...  אל הספר
מכון מופ"ת