עיצוב של צלמיות יעילות

בדומה לטקסטים גרפיים אחרים , גם בצלמיות יעילות צריכים להתקיים שני תנאים ( 1 ) : ( Tversky , 2007 ) על הצלמית להיות בהירה מבחינה גרפית ומובנת לנמענים ( 2 ) (; apprehension ) על המבנה של הצלמית להתאים , ולו מטפורית , לייצוג של התוכן בזיכרון ולעיבודו . ( congruence ) להלן נדון בשני התנאים הללו .  אל הספר
מכון מופ"ת