מאפייני הנמענים

מן האמור לעיל עולה , כי הפירוש שניתן לצלמיות מושפע , מהמאפיינים הגרפיים של הצלמיות , מן ההקשר שבו הן מופיעות וממוסכמות חברתיות-תרבותיות . כל אלה מתקשרים לידע שיש לפרט על אודות ההקשר והצלמיות , וכן - לציפיות , למטרות ולקשב של הפרט באותו רגע . כדי להצליח בפירוש הצלמיות יש להכיר את התכנים המסומנים על ידן , לעסוק בתכנים הללו בזמן הצפייה בהן ולהבין 9 אפשר לראות בייצוג עקיף שהשימוש בו נרחב , שכיח ומקובל " מטפורה שחוקה , " דהיינו - ייצוג עקיף שהפך לישיר בעקבות השימוש הנרחב שנעשה בו , כפי שהדבר ידוע בתחום השפה . כיצד רכיבי הצלמיות קשורים בתכנים המיוצגים . ( Zammit , 2000 ) אי-אפשר להסתמך על העובדה שצלמית מסוימת מובנת על ידי קהל רחב של משתמשים , על מנת להניח שהצלמית מובנת לכול . ( Winn , 1993 )  אל הספר
מכון מופ"ת