תמונה ‭:19‬ אין לצרוך אלכוהול עם תרופה זו | צלמית מקומית (משמאל) וסטנדרטית (מימין) האוסרות על שתיית אלכוהול בעת השימוש בתרופה (מתוך: ‭.(2001 ,& Ehlers Dowse‬