תמונה ‭:11‬ תמרור | בתמרור צלמיות המתארות מגוון שירותים לנוסע באתר הסטף שליד ירושלים: קפיטריה, מודיעין <sup>3 </sup>ושירותים.