עיצוב הצלמיות

התפיסה האנושית היא מוגבלת , סלקטיבית ויחסית . תהליכי תפיסה מניחים את התשתית ללמידה , ולכן יש חשיבות רבה לעיצוב ברור , המתחשב בתכונות של מערכת התפיסה , ומביא להתאמה מרבית בין הרכיבים העיצוביים של הצלמית והתוכן שמובע באמצעותה . ( Winn , 1993 ) להלן נדון במספר רכיבים עיצוביים בולטים ובמשמעותם . קווי המתאר – קווים המקיפים גוף ותוחמים את צורתו . קווי המתאר מגדירים את הרכיבים של הצלמיות ומחלקים אותן ליחידות משנה . לדוגמה : " כוס" ו"ברז" בתמונה 8 לעיל או שני חיצים ומסגרת משולשת בתמונה 6 לעיל . מסגרות וקווים תוחמים – קווים המציינים את גבולותיו של שטח מסוים . הם מקיפים פריטים ובכך מקשרים ביניהם והופכים אותם ליחידה תפיסתית אחת . לדוגמה : בתמונה 1 לעיל כל פריט מזון מופיע במסגרת מלבנית המפרידה אותו מהפריטים האחרים . המחירים שבתוך המסגרת נתפסים כשייכים לפריט המזון שבאותה המסגרת ; בתמונה 11 להלן , המסגרות מחלקות את התמרור ל-3 צלמיות . תמרורים עגולים הם תמרורי הוריה ( ראו תמונה 7 לעיל . ( צורות התמרורים הן , אם כן , אופרטורים המציינים פעולות ( אזהרה וציווי . ( . 7 תהליכים - אמצעי הנתפס כסדרה של מצבים...  אל הספר
מכון מופ"ת