תמונה ‭:10‬ הודעה על משחק כדורגל | בהודעה זו דגלי המדינות מייצגים את הנבחרות. אין דמיון פיזי בין המדינות לדגלים. הייצוג עקיף (מסוג סינקדוכה‭.(‬