תמונה ‭/9‬ב: סל מחזור מלא | בהשוואה לתמונה ‭– א/9‬ צלמית זו מסמנת שיש קבצים שנמחקו ואפשר לשחזרם.