תמונה ‭/9‬א: סל מחזור ריק | צלמית ריאליסטית המייצגת מחיקת קובץ באמצעות חפץ.