תמונה ‭:8‬ ברז וכוס | הצלמית משתמשת בייצוגים סכמטיים של ברז וכוס כדי לייצג באופן עקיף מים הראויים לשתייה.