ייצוג התכנים באופן ישיר או באופן עקיף

צלמיות עשויות לייצג תכנים באופן ישיר , בין אם הן ריאליסטיות ובין אם אינן כאלה . הצלמיות בתפריט , בתמונה 1 לעיל , הן דוגמה לייצוגים ריאליסטיים וישירים של התוכן ; התמרור האוסר חניה , בתמונה 7 לעיל , הוא דוגמה לייצוג בלתי ריאליסטי של התוכן , אך גם הוא ישיר . 2 צלמיות אלה מכונות על ידי מילינג ( Mealing , 1993 ) צלמיות " סמליות ; " אולם אנו נמנענו מלהשתמש במינוח הזה , משום שבעינינו כל הצלמיות הן סמלים גרפיים ( להגדרת "סמלים" ראו פרק המבוא . ( ייצוג עקיף הוא שימוש באמצעים אסוציאטיביים ומטפוריים כדי לבטא מושגים שאינם זמינים לייצוג תמונתי . ( Tversky , 2001 ) לדוגמה : ברז המים והכוס בתמונה 8 להלן מרכיבים צלמית המייצגת מי שתייה . הקשר שבין הברז והכוס לבין מים ושתייה הוא קשר אסוציאטיבי . הפעולה של מחיקת קובץ במחשב מסומנת באמצעות ציור של סל המחזור ( ראו תמונות / 9 א / ו-9 ב להלן . ( הצלמית מנצלת את האנלוגיה שבין הפעולה הפיזית של השלכת פסולת לבין מחיקה של חומר מיותר . נוסף על כך היא משתמשת בחפץ כדי לייצג את הפעולה הקשורה בו , וזאת בגלל הקושי הכרוך בייצוג של פעולות באמצעים תמונתיים . ( Tversky , 20...  אל הספר
מכון מופ"ת