תמונה ‭:6‬ התמרור "דרך דו-סטרית‭:"‬ ייצוג ישיר ודיאגרמטי של כיווני התנועה