מידת הדמיון שבין הייצוג הגרפי לבין התוכן המיוצג

על פי הקריטריון של מידת הדמיון , ניתן למיין צלמיות לארבע קטגוריות : ( Mealing , 1993 ) ( א ) צלמיות המייצגות תכנים באופן ריאליסטי , באמצעות ציור פיגורטיבי ומפורט או תצלום ( ראו תמונה 1 לעיל (; ( ב ) צלמיות המייצגות את התוכן באופן סכמטי , כך שקווי המתאר של האלמנטים המרכיבים את הצלמית הם ברורים ומנוגדים לרקע , אולם ללא פרטים שאינם רלוונטיים למהות הייצוג ( ראו את שתי הצלמיות , / 2 א / ו-2 ב לעיל , זו לעומת זו . ( ( ג ) צלמיות דיאגרמטיות אשר מייצגות באופן מופשט רק מספר מאפיינים של התוכן המיוצג - אלה המהותיים ביותר . כך למשל , התמרור " דרך דו-סיטרית" ( ראו תמונה 6 להלן ) מייצג את שני נתיבי הנסיעה באמצעות חצים הפונים לכיוונים מנוגדים . ( ד ) צלמיות ללא דמיון פיזי לתוכן המיוצג . למשל , התמרור האוסר חניה ( ראו תמונה 7 להלן . (  אל הספר
מכון מופ"ת