דרכי הייצוג

אפשר לאפיין את הקשרים שבין מרכיבי הצלמיות לבין התכנים שהן מייצגות באמצעות שני ממדים : ( 1 ) מידת הדמיון שבין הייצוג הגרפי לבין התוכן המיוצג ; ( 2 ) רמת הישירות שבה מיוצגים התכנים בצלמיות - הצגת תכנים באופן ישיר לעומת הצגת תכנים באופן עקיף על ידי שימוש באמצעים אסוציאטיביים ומטפוריים .  אל הספר
מכון מופ"ת