התכנים המיוצגים

צלמיות עשויות לייצג תכנים שונים ומגוונים : אובייקטים מוחשיים , כמו : המבורגר או מיץ תפוזים בדוכן שמוכר אותם ( ראו תמונה 1 להלן (; פעולות , כמו קליעה בחץ וקשת ( ראו תמונות / 2 א , / 2 ב להלן (; תכונות או מצבים , כמו : ידיים מלוכלכות ( ראו תמונה 3 להלן (; או רעיונות מופשטים , למשל : שתי כפות ידיים שלובות המייצגות ידידות ( ראו תמונה 4 להלן . ( צלמיות עשויות לייצג תוכן סטטי שאינו משתנה , כגון : חפצים , תכונות ורעיונות , או תוכן דינמי , כלומר פעולות או תהליכים , כמו למשל : תרשים המציג את תהליך המחזור של בקבוקי פלסטיק ( ראו תמונה 5 להלן ) . ( Tversky , 2001 )  אל הספר
מכון מופ"ת