מקורות

אזולאי , א' . ( 2006 ) האמנה האזרחית של הצילום . תל אביב : רסלינג . בלום-קולקה , ש' . ( 2008 ) אוריינות ושפה דבורה - מה הקשר ? במכללה , . 55-72 , 20 גולדמן , ת' . ( 2004 ) מעשה בשישה בלונים ומוק חם בבוקר בהיר אחד . הד הגן , . 96-103 , ( ב' ) ס"ח גלוטמן , ש' . ( 1996 ) רגע ... מצלמים ! המדריך לשפה הצילומית בבית הספר . ראשון לציון : מפעלים אוניברסיטאיים . ורדי-ראט , , א' אילון , , ת' אילנברג , , ה' כהן , ז' ולוין , ת' . ( 2008 ) מן הסיפור אל המשחק : אופיו האורייני של השיח המתרחש במהלך " משחק כאילו . " במכללה , . 73-90 , 20 קאופמן , , א' יפעת , , ר' קופרסמיט , ג' וגינזבורג , ו' . ( 2008 ) שחזור סיפור : בחירות לשוניות ובחירות ספרותיות בקרב ילדי גן . במכללה , . 91-108 , 20 Barnbaum , B . ( 2010 ) . The art of photography : An approach to personal expression . Santa Barbara , CA : Rocky Nook . Barthes , R . ( 1981 ) . Camera lucida : Refections on photography . New York : Hill and Wang . Beilin , H . & Pearlman , E . G . ( 1991 ) . s'Children iconic realism : Object versus property realism ....  אל הספר
מכון מופ"ת