פעילויות עם סטודנטים

. 1 סטודנטים מצלמים במכללה מטרתה של פעילות זו היא לאפשר לסטודנטים לחוות כיצד דיון בתצלומים מחדד את המודעות והרגישות לסביבה וחושף מגוון של השקפות ורגשות . הסטודנטים יכולים להסתובב במכללה ( בבית הספר שבו נערכים אימוני ההוראה או במקום אחר הרלוונטי לקבוצה הלומדת ) ולצלם את מה שנראה להם חשוב ( או אהוב , או מטריד וכדומה . ( לאחר מכן כדאי להשוות בין התצלומים ולדון בנושאים אלה : אילו אובייקטים נבחרו לתצלום ומדוע ? האם מכלול התצלומים יוצר מצג מוטה לחיוב של המכללה או מצג מוטה לשלילה ? אילו תצלומים חסרים לשם השלמת המידע ומדוע הם לא צולמו ? רעיון למחקר : אפשר להשוות בין מכללות , בין מסלולים ובין סטודנטים בשנים שונות . כדאי לבחון מהי עמדתם של אנשים שאינם מכירים את המקום לעומת אנשים המתמצאים בו היטב . . 2 הכרת האפשרויות הטכניות של המצלמה מטרתה של פעילות זו היא להגביר את הידע של הסטודנטים במגוון האמצעים הטכניים שהמצלמה מעמידה לרשותם . הסטודנטים יכולים לצלם אותו אובייקט תוך שינוי של פרט אחד מתוך האפשרויות שהמצלמה מזמנת , כגון זום או זווית צילום , ולבחון כיצד הדבר משפיע על התצלומים המתקבלים . לגיוון המ...  אל הספר
מכון מופ"ת