קידום הכשירות החברתית

אפשר להסתייע בתצלומים כדי להציג את כללי ההתנהגות בגן . למשל : להציג תצלומים המראים מהו המקום של כל צעצוע , כדי שילדים העוזרים בסידור הגן ידעו היכן להניח כל פריט . במטבח אפשר להציג תצלומים של משטח עבודה נקי לעומת משטח עבודה מלוכלך , כדי להזכיר לילדים כיצד צריך משטח העבודה להיראות לאחר סיום העבודה . כאשר נתקלים בקושי , אפשר לצלם את המצב הלקוי ולדון בו עם הילדים . לדוגמה : צעצועים המפוזרים בחצר וגורמים לילדים למעוד . ( Good , 2005 / 2006 ) תצלום של תרחישים משמש להפנמה של נורמות התנהגותיות , ובה בעת גם לתמיכה בשפה המתארת אותם . לדוגמה : קיימים גנים שבהם הילדים מצחצחים את שיניהם לאחר הארוחה . בחלק מהגנים האלה תלויים תצלומים המזכירים לילדים כיצד לצחצח שיניים נכון , בהתאם לשלבי הצחצוח , ומזמנים שימוש באוצר המילים הרלוונטיות לתרחיש כגון : כיצד לצחצח ניבים לעומת שיניים טוחנות . בסעיף הקודם ציינו שתצלומים יכולים לשמש גירוי המעודד שיחה עם הילדים על רגשותיהם . שיחות כאלה עשויות לקדם גם את הכשירות החברתית של הילדים : אפשר לשוחח אתם על זיהוי רגשות הזולת מתוך הבעות פנים , ולברר , כיצד יש לפעול על מנת...  אל הספר
מכון מופ"ת