תמונה ‭/7‬א: צנחנים בכותל | התמונה צולמה במלחמת ששת הימי ומהווה סמל לאומי הרואי.