תמונה ‭:3‬ אימון בהטלת רימון | התצלום נעשה במחנה טירוניות של הנח"ל בשנת ‭.1952‬