עיתונות מצולמת (photo-journalism)

עיתונות מצולמת היא עיתונות המעבירה מידע אודות מאורעות המתרחשים בזמן הדיווח באמצעות תצלומים . עיתונות מצולמת נוצרת על ידי עיתונאים מקצועיים וצלמים חובבים . היום , בשל הזמינות של מצלמות זולות וטובות והקלות שבהפצת תצלומים ( בעיקר בזכותם של הטלפונים הרלוונטיים ) עולה בקביעות חלקם של צופים מזדמנים ושל צלמים חובבים . ( Jeffries , 2010 ) 2 תצלומים של כדור הארץ מזוויות בלתי שגרתיות - ראו באתר : http : // www . scientificamerican . com / slideshow . cfm ? id = earth-from- space & photo _ id = 2 D 5 DA 877-B 552-167 A-E 15 EB 667 C 4 B 5 E 3 DD ) מילות חיפוש מומלצות : . ( views earth moon mars תצלומים של עוברים - ראו באתר : http : // www . babies-future . co . uk ( מילות חיפוש מומלצות : . ( embryos photos תצלומים של אובייקטים קטנים מאוד - ראו באתר : http : // www . nikonsmallworld . com ( מילות חיפוש מומלצות : Nikon small . ( world תופעה זו היא חלק מנטייה רחבה יותר של הציבור הרחב להשתמש בטכנולוגיה ( באמצעות בלוגים , כתיבה לאתרי חדשות מקצועיים , פתיחה של אתרים עצמאיים , כתיבה באתרים חברתיים ועוד ...  אל הספר
מכון מופ"ת