איורים כמודלים לתהליכים ומבנים

איורים המייצגים תהליכים ומבנים מופיעים בטקסטים מדעיים ותומכים במידע שנמסר על ידיהם . איורים עשויים להיות יעילים יותר מטקסט מילולי , משום שהם מציגים בצורה תמציתית את מכלול המרכיבים של התופעה המתוארת ואת היחסים ביניהם . איורים מתאימים במיוחד לייצוג מידע מרחבי . נמצא , שאיורים משיגים את מטרותיהם טוב יותר כשמצורפים להם הסבר וכותרת , המכוונים את הקורא אל המשמעות של האיור ואל החלקים שאליהם יש להקדיש את עיקר תשומת הלב . סימנים המכוונים את העיון באיור , כמו חיצים , עשויים לסייע להבנתו . ( Peeck , 1993 ) מאחר שאיורים מדעיים אינם מציגים בהכרח את המציאות כפי שהיא נראית , יש צורך בהוראה מפורשת שתבהיר כיצד לפענח אותם . הדבר נכון הן ביחס לילדים שמעיינים בהם , כגון באיור שמייצג את מערכת השמש , ( Ehrlen , 2009 ) והן ביחס לסטודנטים באוניברסיטה הלומדים לייצג תרכובות כימיות בצורה גרפית . ( Pozo & Lorenzo , 2009 ) איורים אינם מוכתבים על ידי המציאות המצוירת , אלא מייצגים אותה על פי תפיסת המאיירים . בשל כך אפשר לייצג אותו מידע בדרכים שונות . אופן הצגת המידע עשוי להקל על ביצוע של משימות מסוימות ולהקשות על בי...  אל הספר
מכון מופ"ת