חול אדמה תמונה ‭:11‬ "תשובות תמונתיות" של ילדה בגן חובה לשאלה: "למה המים נעלמו מהר יותר כשנשפכו על חול מאשר כשנשפכו על אדמה‭"?‬ ׀ האיורים נעשו לאחר תצפית דרך מיקרוסקופ בהגדלה של פי ‭.4‬