הנמלה של אורית הנמלה של מיכל תמונה ‭:10‬ הנמלים שאורית ומיכל ציירו לאחר תצפית