איורים מדעיים

ברונר ( Bruner , 1986 ) הבחין בין שני אופני חשיבה : החשיבה הפרדיגמטית והחשיבה הנרטיבית . החשיבה הפרדיגמטית - מאפיינת את מדעי הטבע , והיא אחד ההישגים העיקריים של התודעה האנושית . ( Donald , 1991 ) העשייה המדעית בתחומים הללו שואפת לאובייקטיביות וליצירה של גוף ידע המציע תיאור , הסבר וניבוי כלליים לתצפיות , באמצעות מושגים המוגדרים היטב וקשורים ביניהם בקשרים פורמליים . החשיבה הנרטיבית - היא סובייקטיבית ומבוססת על התנסויות מן העבר . תהליכי החשיבה הם אסוציאטיביים . אנלוגיות , מטפורות ונרטיבים הם הכלים המשמשים אותנו בחיי היומיום לתיאור , הסבר וניבוי של המציאות . המושגים בשפה הטבעית אינם מוגדרים , אלא מסתמכים על דמיון לפריטים " טיפוסיים" . ( Klein , 2006 ) כיצד , אם כן , התפתחה האוריינות המדעית מתוך החשיבה היומיומית ? התפתחות המדע היא הישג קהילתי , והידע המדעי אינו זהה לידע של אדם בודד ( ראו לדוגמה : . ( Donald , 1991 ; Klein , 2006 בין הגורמים שתרמו להתפתחות של מדעי הטבע בעולם המערבי אפשר למנות את הכתב , אשר אפשר לתעד ולשמר תצפיות לאורך זמן , להשוות בין ממצאים שונים , לבקר תיאוריות לאור הממצאי...  אל הספר
מכון מופ"ת