תמונה ‭:9‬ תמונה מקורית בספר בוקר בהיר אחד | (אייל, ‭(1985‬ את התמונה הזו הציעו ילדי “גן דרור" לתקן.