איורים נרטיביים

איור נרטיבי הוא סוגה גרפית הכוללת ציורים המלווים טקסט כתוב של סיפור ( נרטיב , ( מתוך כוונה לתרום להבנתו . ( Vernon Lord , 2007 ) באיור נרטיבי כלולים גם קריקטורות , קומיקס ורומנים גרפיים . ( Bell & Sinclair , 2005 ) השימוש באיורים נרטיביים שכיח במיוחד בספרות המיועדת לילדים , לקוראים מתחילים ולקוראים הלומדים את שפת הטקסט כשפה זרה . זאת , משום שלאיורים נרטיביים יש מאפיינים ייחודיים , בנוסף על אלה שצוינו לעיל , שתכליתם לתרום להבנת הטקסטים שאותם הם מלווים , כמורחב בשורות הבאות . . 1 מסגור הטקסט והכוונת הציפיות של הקוראים - בדרך כלל , האיורים מציגים את המקום , הזמן והפעולות של גיבורי הסיפור . בכך הם עשויים לארגן את התיאורים שבסיפור למסגרת אחת , לקשר בין מה שהילדים מכירים מתוך עולמם לבין הסיפור ולכוון את הציפיות של הילדים ביחס להמשך Carney ) . &( Levin , 2002 ; Fang , 1996 ; Peeck , 1993 ; Vernon Lord , 2007 . 2 פרשנות והרחבה - איורים עשויים לפרש את הטקסט ולהוסיף מידע שלא נאמר בו במפורש . בשל כך הטקסט המילולי יכול להיות קצר ופשוט מבחינה תחבירית , מבלי שתיפגע המורכבות של המסרים שהסיפור מעביר ....  אל הספר
מכון מופ"ת