איורים

איורים הם ציורים אשר מייצגים , מפרשים ומעצימים את המשמעות של טקסטים באמצעות תמונות , כך שהטקסטים והתמונות משלימים זה את זה . ( Vernon Lord , 2007 ) שימוש באיורים המשולבים בטקסטים מילוליים עשוי להגביר את ההבנה והזכירה של הטקסטים המילוליים , וזאת הן כאשר הילדים מפיקים איורים , והן כאשר הם מתבוננים באיורים המלווים טקסטים כתובים Brookshire , Scharf & Moses , 2002 ; Carney & Levin , 2002 ; Fang , ) . ( 1996 ; Peeck , 1993 ; Schnotz & Bannert , 2003 אחד ההקשרים שבהם איור יכול לסייע להבין טקסט הוא המילון . גם מבוגרים מסתייעים באיורים כאשר הם מעיינים בהגדרות של מילים שאינן מוכרות להם . בתמונה 6 מופיע איור עבור הביטוי " איש דברים" ( שמות ד , ( 10 מתוך דף במילון של הגן . בראש הדף מופיעה ההגדרה של " איש דברים : " " אדם היודע לדבר ולנסח את דבריו היטב , " ולצדה צלמית של פנים שבה הפה מודגש . בתחתית הדף מופיע איור המציג את משה מול הסנה הבוער , בליווי תיאור מילולי של הסיטואציה : " משה אמר לה' שלא איש דברים הוא . " הכנת הדף במילון מזמנת , אם כן , שילוב של סוגות : הגדרה מילולית , ציטוט מהמקורות , צלמית ...  אל הספר
מכון מופ"ת