תמונה ‭:4‬ ילדים בתנועה ׀ התמונות צוירו על ידי ילדים בגן חובה בעיר מודנה. כל ילד צייר את דמותו על פי תצלומים שתיעדו את הילדים נעים באופניים.