פרק א: ציורים ואיורים

ילדים בשנות חייהם הראשונות נהנים , בדרך כלל , לצייר ומביעים שביעות רצון מיצירותיהם . עם הכניסה לבית הספר תדירות העיסוק בציור ותחושת המסוגלות נוטים לרדת . ( Rose , Jolley & Burkitt , 2006 ) ציורי ילדים נחקרים מתוך נקודות מבט תיאורטיות שונות : הגישה הפסיכודינמית בודקת השלכות רגשיות בציורי ילדים Koppitz , 1968 ; Machover , ) (; 1953 ; McNeish & Naglieri , 1993 הגישה האמנותית מתעניינת ביכולת של ילדים להפיק יצירות אמנות (; Golomb , 1995 ) הגישה הפסיכומטרית רואה בציורי ילדים ביטוי לרמת האינטליגנציה של הילד Goodenough , 1926 ;) (; Harris , 1963 הגישה הקוגניטיבית רואה בציורי ילדים ביטוי להתפתחותם הקוגניטיבית (; DeLoache , 2004 ) והגישה הסמיוטית חוקרת למידת סמלים וסימנים ומשמעויותיהם ואת השימוש בהם בהקשרים חברתיים-תרבותיים מגוונים . ( Chandler , 2005 ) בפרק זה נתמקד בשתי הגישות האחרונות : נבחן את הציור ככלי תקשורתי שהשימוש בו מעוגן במגוון של הקשרים תרבותיים וננסה להראות שהציור - במקביל לשפה - עשוי לסייע לתפקודים קוגניטיביים שונים ומגוונים , ובהם : חידוד ההתבוננות , גיבוש מושגים , זכירה , רפלקצי...  אל הספר
מכון מופ"ת