מבנה הספר

כל פרק מפרקי הספר עומד בפני עצמו ומוקדש לטקסט גרפי לא-מילולי אחד : איורים , תצלומים , צלמיות , מפות ולוחות-זמן . סדר הפרקים בנוי מהקל אל הכבד - מן הטקסט הנגיש ביותר לילדים בגן ועד לטקסטים שהשימוש בהם בגן מועט , וההוראה הפורמלית שלהם נדחית , בדרך כלל , עד לכיתות הביניים של בית הספר היסודי . הטיפול בכל סוג טקסט בנפרד בספר הוא כורח הנובע מהמבנה הליניארי של הטקסט הכתוב , והוא אשר מאפשר לדון בכל נושא באופן ממוקד ולכיד . ראוי להעיר , שבהקשרים מציאותיים , הטקסטים השונים משולבים זה בזה בהתאם לדרישות ההקשר ולמטרות של המוענים , והדבר נכון גם ביחס לשימוש בטקסטים גרפיים בגיל הרך . לדוגמה : איורים ותצלומים מופיעים בספרי קריאה ; צלמיות ומפות מופיעות בעלוני מידע . בכל אחד מהפרקים השתדלנו להוסיף דוגמאות המשלבות טקסטים שנדונו בפרקים קודמים . כפועל יוצא מכך , הדוגמאות העשירות ביותר מופיעות בפרקים האחרונים . לטקסטים השונים שבהם נעסוק עקרונות ייצוג שבחלקם דומים זה לזה ובחלקם ייחודיים לכל סוג טקסט . כפי שהוזכר לעיל , במציאות היומיומית הטקסטים שזורים זה בזה . שילוב הנושאים דרש מאתנו לקבל החלטה לגבי ההיכללות...  אל הספר
מכון מופ"ת