גישה פדגוגית

הגישה הפדגוגית המנחה ספר זה היא הגישה האקולוגית הדוגלת בכך שהלמידה והידע האנושיים מתפתחים בהקשרים חברתיים , תרבותיים וחומריים ובשיתוף פעולה בין בעלי רקע שונה או בין בעלי יכולות או נקודות ראות שונות . ( Bronfenbrenner , 1979 ; Vygotsky , 1978 ) הידע מבוזר בין השותפים לחברה , ואי-אפשר להפריד בין בני האדם , המושגים , הכלים התרבותיים והתוצרים התרבותיים . אינטראקציות פדגוגיות עם ילדים חייבות להתבסס על ההכרה בחשיבותו של הידע שהילדים מביאים אתם , כמו גם על שימוש בנכסים התרבותיים של החברות שבתוכן הם חיים וכן על שיתוף פעולה עם הדמויות המשמעותיות בחיי הילדים , דהיינו ההורים ודמויות נוספות ( אחאים , מטפלים ) שהילדים קשורים אליהן . יכולות קוגניטיביות באות לידי ביטוי בסיטואציות של פעילות חברתית-תרבותית בעלת משמעות לחיי המשתתפים . כאשר ילדים מופעלים על ידי נסיינים במחקרי מעבדה , מתקבלת תמונה חלקית של יכולותיהם , ולעתים קרובות הן מוערכות בחסר יחסית למצבים שבהם הילדים הם שותפים פעילים בחיפוש אחר פתרונות לבעיות . תהליכים התפתחותיים הם שינויים לאורך זמן אשר נובעים במידה רבה מהתנסות . מכאן נובע , כי חלק ...  אל הספר
מכון מופ"ת