שימוש בטקסטים גרפיים לא-מילוליים בגיל הרך

טקסטים גרפיים לא-מילוליים משתמשים באופנות החזותית ( ויזואלית ) והאופנות המרחבית שהן אופנויות מרכזיות בלמידה אצל ילדים צעירים . ( Ramadas , 2009 ) טקסטים גרפיים מסוימים הם נגישים במיוחד לילדים בזכות האיקוניות שלהם והשכיחות הגבוהה שלהם בהקשרים חברתיים תרבותיים שבהם ילדים משתתפים . בזכותם של טקסטים גרפיים לא-מילוליים ילדים בגיל הרך יכולים להפוך מצופים פסיביים למשתתפים פעילים במגוון של פעילויות חברתיות תרבותיות - השתתפות אשר לא הייתה אפשרית בלעדי אותם טקסטים . לדוגמה : ילדים בגיל הרך יכולים לערוך רשימות של פריטים הנחוצים להם באמצעות צלמיות או ציורים ולקחת אותן עמם כשהם יוצאים עם ההורים לקניות . ההשתתפות בפעילות הזו ממחישה בדרך חווייתית את ההעצמה המושגת בזכותם של ייצוגים חיצוניים קבועים ויוצרת מוטיבציה לשליטה בהם . עם זאת , הרכישה של טקסטים גרפיים לא-מילוליים אינה מתרחשת מאליה ומצריכה למידה . יש להיזהר מן המסקנה השגויה ששימוש ראשוני בטקסט מהווה עדות לשליטה מלאה בו . תצלומים , למשל , עשויים להיות מורכבים ולחייב מומחיות כתנאי לשימוש בהם . לשם דוגמה : אנא הביטו בתמונה . 2 כמה זמן לקח לכם לזהות...  אל הספר
מכון מופ"ת