טקסטים גרפיים

The real properties of physical text transform the space of possible thoughts . ( Andy Clark ) 6 לפי האלידיי , ( Halliday , 1989 ) טקסט הוא שפה בעלת משמעות או תפקיד בהקשר של מצב נתון . טקסט גרפי הוא מערכת של ייצוגים סמליים חיצוניים וקבועים כגון : שפה מילולית כתובה , שפה מתמטית כתובה , מפות , לוחות , גרפים , תצלומים , ציורים ועוד . ( Olson , 1994 ) המידע מוצג לנמענים באופן ויזואלי מרחבי , בדרך כלל על גבי משטח דו-ממדי . במרחבים אלה כל המידע מוצג בוזמנית , ואפשר להתבונן בו לאורך זמן , ואף לחזור אל אותם הייצוגים בזמנים שונים . המסר המועבר באמצעותו של הטקסט הגרפי הוא פרי של שילוב בין 6 התכונות הממשיות של הטקסט המוחשי מעצבות את מרחב המחשבות האפשריות . ( Clark , 1998 , p . 176 ) התוכן המיוצג לבין אמצעי הייצוג שנבחר ; כתוצאה מכך תוכן המיוצג באמצעים שונים מעביר מסרים שונים לנמענים . ( McLuhan , 1964 ) טקסטים גרפיים לא-מילוליים משרתים מטרות אופייניות בזכות האפשורים או הזמינויות ( affordances ) שהם מציעים , כגון : תצלומים – לשם תיעוד , צלמיות - לשם אזהרה וכיו"ב . שימוש בטקסטים מסוגים שונים באופן ...  אל הספר
מכון מופ"ת