סמלים

לפי פירס , ( Peirce , 1931 ) בייצוג סמלי מתקיים יחס בין שלושה רכיבים : הסמל , המסומל והמפרש של הסמל . לדוגמה : דגל ( סמל ) הוא פיסת בד המייצגת מדינה ( מסומל . ( יש אנשים ( המפרשים של הסמל ) שעבורם הדגל מייצג ישות אהובה או שנואה , ויש אנשים שאינם מכירים את הדגל , ומבחינתם מדובר בפיסת בד צבעונית ותו לא . עבור האחרונים - הדגל אינו סמל . פירס ( Peirce , 1931 ) מציין שלוש קטגוריות מרכזיות של סמלים : ( א ) איקון - ( icon ) מייצג את המסומל בזכות מאפיין צורני משותף הקיים בשניהם ( לדוגמה : חץ המסמן כיוון תנועה (; ( ב ) אינדקס - מייצג את המסומל בזכות קשר פיזי כלשהו הקיים ביניהם ( לדוגמה : שבשבת המסמנת את כיוון הרוח (; ( ג ) סימבול - מייצג את המסומל בזכות הגדרה או כלל ( לדוגמה : מילה . ( פיאז ( Piaget , 1962 ) 'ה טען שסמל מייצג משהו השונה מעצמו . מכאן , שאיקון וסימבול מהווים עבור פיאז'ה שני סוגים שונים של סמלים , ואילו אינדקס איננו סמל כלל . כך לדוגמה , חיקוי פעולות של הזולת כאשר הוא אינו נוכח , ואפילו 2 פירס מכנה את הקטגוריה הרחבה ביותר של ייצוג סמלי בשם . signs אנו העדפנו לתרגם מונח רחב זה ל"סמ...  אל הספר
מכון מופ"ת