מבוא

The structures that exist in our notational instruments profoundly shape how we construct reality , and help make us as smart and sophisticated as we are . 1 המבנה של מערכות הרישום שאנו משתמשים בהן מעצב את האופן שבו אנו תופסים את המציאות , והופך אותנו לנבונים ומתוחכמים כפי שהננו . אחד המאפיינים הבולטים של חברות מודרניות הוא השימוש בטקסטים גרפיים . פעולות פשוטות , כגון נהיגה וקנייה בחנות המכולת , מכוונות על ידי שלטים , תמרורים , מפות ופרסומות . פעולות מורכבות , כגון מחקר מדעי וחישובים תקציביים , מכוונות על ידי טקסטים כתובים , גרפים ונוסחאות מתמטיות . אמצעי ייצוג מגוונים ושונים , כגון תצלומים , איורים , ספרות ומילים , משולבים יחדיו באופן מושכל ביצירת טקסטים רבים ומגוונים על מנת לשרת את המשתמשים בהם . מתוך המגוון הרחב הזה , השפה הדבורה והכתובה זכו לתשומת לב מוגברת הן מצדן של מערכות החינוך והן מצדו של עולם המחקר . לעומת זאת , למרות שנצבר ידע מחקרי רב על אודות הטקסטים הגרפיים הלא-מילוליים , הם לא זכו למקום הראוי להם במערכת החינוך עד עצם היום הזה . ( Kress , 2003 ) 1 פתיח זה מתבסס על משפט שנ...  אל הספר
מכון מופ"ת